The Trello Tracker

Click on the button below
to track DFY progress

Shaleen shrotriya
Sunil shetye
Amin Jimmy
Abhiesshek Chaturvedi
Anirudh Malpani
Bhawna nigam
Kanika Grover Sharma
Varadarajan G B
Varun Jain
Chandra shekhar
Bhargavee Sisodia
Shubhangi Pendharkar
Piyush Agarwal
Wilson Gomes
Bharat Bhushan
Sanjay Rana
Suraj Singh

Ujjwal Kumar
Rekha mangal
Dr Kalyani Patil
Yash Gupta
Alma Tirkey
Prathamesh Jiwatode
Atin sehgal
Saloni Aggarwal
Santosh suna
Sadaf sabir
Sayali Vaidya
bhupendra pal
dr pranavi luthra
Prachie Dattani
Smita Chowta
simran
Vimal Lalwani

Sushila Saini
Prashant
Sanjay rana
Preeti Joshi
Denis Shirley
Amruta Jahagirdar
Kethaan Parakh
Neha J.N. Tiwari
Rohit Gupta
Aparna Sud
Nayan Solanki
Vinod K pandita Sonali Santhanam
Sarika Deshmukh
Soumitra Joshi
Kunal deshmukh
Ritu
Mohit kumar

Thank you